Privacybeleid

Privacyverklaring BB DE WOERD

De Belangen Vereniging Bedrijventerrein DE WOERD, hierna te noemen de Vereniging, acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Om goed te kunnen functioneren heeft de Vereniging persoonsgegevens nodig. Wij geven u hierbij informatie over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan en deze verwerken.

Persoonsgegevens, die wij verwerken

De Vereniging kan persoonsgegevens/bedrijfsgegevens van u verwerken omdat deze van belang zijn voor uw bedrijf als lid van de Vereniging en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. De Vereniging kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Naam en adres van uw bedrijf
  • Naam van contactpersonen,
  • Uw telefoonnummers, waarop u bereikbaar bent en die u ons kenbaar heeft gemaakt.
  • Uw e-mailadres
  • Gegevens, die u zelf verstrekt.

Doel van het aanhouden van gegevens

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens om met u contact op te kunnen nemen, zowel telefonisch en/of schriftelijk, per e-mail en/of per post). Daarnaast kan de Vereniging uw persoons/bedrijfsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de dienstverlening, die uw bedrijf als lid van de Vereniging ontvangt, bestaande uit o.m. de organisatie, coördinatie en ondersteuning van de Vereniging.

De Vereniging bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van gegevens

Met uw gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. De Vereniging verstrekt uw persoonsgegeven alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en na overleg met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Onze systemen zijn voorzien van een gebruikersnaam en wachtwoord om te voorkomen dat onbevoegden toegang tot de persoonsgegevens krijgen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over het privacy- beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijd contact opnemen met ons. E-mail: info@bbdewoerd.nl