Generatie Slapjanus

Dit is het thema voor de ledenvergadering van 20 juni a.s. Maurice van Veldhooven, sport- en fysiotherapeut, is onze gastspreker. 

De maatschappij verandert snel. Dit heeft consequenties voor het functioneren van de mens en de wijze waarop wij met elkaar de samenleving vormen. Dit in relatie tot gezondheid en beweging worden we in een presentatie geconfronteerd met de gevolgen van deze verandering. Nadenken over onze leefstijl? Misschien stimuleren tot aanpassen van onze gewoonten? Afijn, er staat ons een uitdaging te wachten. En u kunt daarbij zijn. Een interactieve bijeenkomst wacht op u! Zie ook enkele artikelen over dit onderwerp, die zijn ingesloten bij deze mail. Heeft u zich al aangemeld? 

Voordat Maurice het woord krijgt, besteden we aandacht aan de Algemene Ledenvergadering. U bent van harte uitgenodigd om op 20 juni om 16.30 uur aanwezig te zijn.  

De locatie is restaurant Bij 5, Wilhelminaplein 8 in Naaldwijk. De agenda treft u hierbij aan. Er volgen nog enkele documenten, maar de agenda is alvast hierbij ingesloten.

Aansluitend wordt u een walking diner aangeboden.