Nieuwsberichten

  • Westland Werelds

    Zet je organisatie, net als PDI, Worldstream en VLP flexibele afscheidingen, gratis op de digitale wereldkaart WestlandWerelds van de gemeente Westland!

  • Verkeersveiligheid

    Op initiatief van BB de woerd hebben er gesprekken plaatsgevonden met Gemeente Westland omtrent het verbeteren van de verkeersveiligheid op het bedrijventerrein. Naar aanleiding hiervan is de gemeente begonnen met een test door snelheidsmeters te plaatsen op ons bedrijventerrein. Wij hopen hier mede een bijdrage te leveren aan de verbetering van ons bedrijventerrein.

  • Schouw - onderhoud bedrijventerrein De Woerd

    In augustus jl. is wederom een schouw gehouden over het bedrijventerrein. Door dit regelmatig te doen, houden we De Woerd netjes. Een aantal verbeterpunten zijn geconstateerd. In enkele gevallen zijn deze rechtstreeks met de bedrijven gecommuniceerd en in aantal situaties is gebruik gemaakt van de ‘Buiten Beter’-app.