Westland Werelds

foto Westland Werelds

Zet je organisatie, net als PDI, Worldstream en VLP flexibele afscheidingen, gratis op de digitale wereldkaart WestlandWerelds van de gemeente Westland!  Dat draagt bij aan de promotie van Westland in het algemeen en De Woerd in het bijzonder. 

Voorwaarde voor vermelding op de kaart is dat er structurele relaties (distributeurs, verkoopvestigingen, kennispartners, etc.) in het buitenland zijn. Er staan nu 185 organisaties (bedrijven, kennisinstellingen en stichtingen) uit Westland e.o. op de kaart met meer dan 1.100 relaties in het buitenland. Het aantal toepassingen (bijv. op scholen en in contacten met buitenlandse delegaties) wordt steeds groter. De kaart wordt per maand 2.000-3.000 keer bekeken.

Zie www.westlandwerelds.nl  voor achtergrondinformatie. Of mail naar initiatiefnemer/coördinator Ard Dekker (westlandwerelds@gmail.com).