Schouw - onderhoud bedrijventerrein De Woerd

foto Schouw - onderhoud bedrijventerrein De Woerd

In augustus jl. is wederom een schouw gehouden over het bedrijventerrein. Door dit regelmatig te doen, houden we De Woerd netjes. Een aantal verbeterpunten zijn geconstateerd. In enkele gevallen zijn deze rechtstreeks met de bedrijven gecommuniceerd en in aantal situaties is gebruik gemaakt van de ‘Buiten Beter’-app. Een melding op deze app wordt door de gemeente in behandeling genomen zodat hierna tot actie kan worden overgegaan. Er zijn goede ervaringen met deze vorm van het melden van verbetersituaties. Ook voor de bedrijven zelf kan dit een optie zijn om gewenste herstelpunten aan de gemeente door te geven. U kunt deze app installeren op uw iPhone of Android.

Een andere mogelijkheid blijft het Meldpunt Leefomgeving.

Het netjes houden van het bedrijventerrein is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom hierbij ook het verzoek om regelmatig uw eigen terrein na te lopen op onkruid en eventueel afval. Alvast bedankt!