Illegale bewoning

foto Illegale bewoning

Tijdens de ledenvergadering is er gesproken over illegale bewoning op het bedrijventerrein. BB de Woerd is hierover in overleg met de gemeente Westland. Er is een oproep gedaan aan BB De Woerd om een inventarisatie te houden naar illegale bewoning door migranten. Wanneer u concrete voorbeelden heeft die het onderzoek kunnen ondersteunen, vragen we u dit te melden via info@bbdewoerd.nl.