BB De Woerd en Renewi tekenen voor een duurzame toekomst

foto BB De Woerd en Renewi tekenen voor een duurzame toekomst

Peter van der Wilk - voorzitter van Belangenvereniging Bedrijventerrein De Woerd - en Leo Schipper - Manager Verkoop van Renewi(voorheen Van Vliet Contrans) – hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe overeenkomst tussen beide partijen. Het bedrijventerrein en de afvalinzamelaar/verwerker gaan ook de komende drie jaar zeer intensief samenwerken op het gebied van collectieve afvalinzameling en verwerking, het terugdringen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van de veiligheid op en rond De Woerd.

“De samenwerking met Van Vliet Contrans, sinds kort onderdeel van Renewi, is in de afgelopen vijf jaar tot ieders tevredenheid verlopen”, zegt Peter van der Wilk van BB De Woerd. “We hebben samen gewerkt aan een zo optimaal mogelijke logistiek rondom het ophalen van afval op De Woerd. Daarbij hebben we niet alleen de (financiële) voordelen voor onze leden centraal gesteld; met name is ook gekeken naar aspecten als milieu, duurzaamheid en veiligheid. Iedereen weet dat de uitstoot van CO2 hoog op alle duurzaamheidsagenda’s staat. In deze nieuwe overeenkomst krijgt dat aspect prioriteit.”

Grote voordelen
De collectieve afvalinzameling op Bedrijventerrein De Woerd door Renewi heeft verschillende grote voordelen. Ten eerste bevinden beide partijen zich relatief op een steenworp afstand van elkaar (Naaldwijk – Wateringen), waardoor de aan- en afrijkilometers beperkt blijven. Dankzij de collectieve afvalinzameling zijn minder transportbewegingen nodig en dus wordt minder brandstof verbruikt. Dit heeft een gunstig effect op de uitstoot van CO2. Verder betekent minder transportbewegingen op en rond het bedrijventerrein meer rust en dat heeft weer een gunstige uitwerking op de veiligheid, ook voor de omwonenden. Tenslotte worden alle vrijgekomen afvalstromen vanaf De Woerd voor meer dan 90 procent gerecycled; ook hierdoor krijgt de duurzaamheid van de activiteiten op het bedrijventerrein een stevige impuls. “We hebben in de afgelopen jaren het aantal ledigingen optimaal op elkaar afgestemd”, zegt Leo Schipper van Renewi. “Daardoor hebben we het totaal aan transportkilometers effectief kunnen beperken. We hebben daarbij ervaren dat alle partijen overtuigd zijn van de noodzaak om zorg te dragen voor een duurzame toekomst. Op de korte termijn levert de optimale logistiek tijdwinst op en dus winst in euro’s. Daarnaast wordt de veiligheid verder verbeterd. Op de langere termijn dragen we bij aan een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik ben ervan overtuigd dat BB De Woerd en Renewi ook in de komende contractperiode het systeem van collectieve afvalinzameling en verwerking nog verder kunnen verdiepen en uitbouwen.”

Bedrijven die lid zijn van de Belangenvereniging Bedrijventerrein De Woerd, kunnen op de collectieve afvalinzameling intekenen. Inmiddels staat een meerderheid van de bedrijven op De Woerd op de lijst. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat.