Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor BB de Woerd

foto Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor BB de Woerd

De BIZ biedt de mogelijkheid om alle gevestigde bedrijven bij het wel en wee van Bedrijventerrein De Woerd te betrekken. Immers al het werk zoals veiligheid en onderhoud wordt gedaan voor álle bedrijven. Maar wat is nu het belang van een Bedrijven Investeringszone (BIZ)?

Het bestuur van BB De Woerd heeft de handen ineengeslagen om te onderzoeken of een Bedrijven Investeringszone (BIZ) haalbaar is op De Woerd. Uit de informele draagvlakmeting blijkt dat er onder de ondernemers behoefte is aan een dergelijk initiatief. Niet verbazingwekkend, want ondernemers hebben belang bij investeringen in de bedrijfsomgeving. De kwaliteit en veiligheid van de bedrijfsomgeving is een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid van een onderneming voor klanten en personeel.

Wat is een BIZ?

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarin het voor ondernemers mogelijk is om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving en waaraan alle ondernemers meebetalen binnen het specifieke gebied. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst uit aan de vereniging die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. De plannen voor BIZ De Woerd worden tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 23 mei bij Patijnenburg besproken. Meld u hier aan voor de Algemene Ledenvergadering.

Heeft u vragen over de BIZ, neem dan contact op met BB de Woerd.