BIZ De Woerd

foto BIZ De Woerd

Het bestuur van BB De Woerd heeft in overleg met Gemeente Westland het initiatief genomen een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten. Een BIZ maakt het ondernemers mogelijk te investeren in de kwaliteit van het bedrijventerrein. Gezamenlijk werken aan het bevorderen van onder andere de veiligeheid en aantrekkelijkheid van De Woerd. De activiteiten van de BIZ zijn aanvullend op de werkzaamheden van Gemeente Westland. Samen dragen Gemeente Westland en ondernemers bij aan de kwaliteit van bedrijventerrein De Woerd om het terrein de komende jaren een impuls te geven op het gebied van onder andere (verkeers)veiligheid, parkeren, groenvoorziening, zwerfvuil en collectieve inkoop. 

Lees hier een nieuwsbericht over het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst.

Uit een eerdere informele rondvraag onder de ondernemers van het Naaldwijkse bedrijventerrein blijkt dat er zeker behoefte is aan een BIZ. De laatste jaren is het bedrijventerrein flink uitgebreid met nieuwe bedrijven. De ondernemers bundelen daarom graag hun krachten om hun bedrijfsomgeving zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bezoekers en personeel. 

Voordat definitief het startsein klinkt voor BIZ De Woerd zal de gemeente een formele draagvlakmeting uitvoeren onder alle ondernemers van het bedrijventerrein. Zij kunnen stemmen van 20 november tot en met 11 december 2017. Bij een positieve uitslag gaat BIZ De Woerd op 1 januari 2018 van start.

Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie over de BIZ. Heb je vragen over de BIZ? Neem dan contact op met Raissa Koppenol via raissa@parktrust.nl of 06 - 57 54 17 75.