Parkeervoorzieningen

foto Parkeervoorzieningen

De vernieuwing van de riolering, die het noodzakelijk maakt straten open te breken, biedt een uitstekende mogelijkheid om meteen de parkeervoorziening onder de loep te nemen. Daarbij gaat de aandacht zowel uit naar meer plaatsen voor bedrijven en bezoekers overdag, maar ook voor een goede regeling van vrachtwagens die nu in de avonduren op De Woerd worden geparkeerd.