Afvalcontract

foto Afvalcontract

BB De Woerd heeft een gezamenlijk afvalcontract afgesloten met Van Vliet Contrans, waaraan thans 45 bedrijven deelnemen. Hierdoor is een collectief voordeel bereikt waardoor velen hun contributie al snel terugverdienen. Door de gezamenlijke afspraak is het aantal autobewegingen verminderd (van Vliet Contrans kan de afvaltransporten immers optimaliseren) en is de dienstverlening verder verbeterd. Ook vindt jaarlijks een controle van de ingediende facturen plaats. Het contract is afgesloten in 2007 en wordt elke paar jaar opnieuw bezien en is exclusief voor leden van BB De Woerd.