Peter van der Wilk - directeur Westland Accountancy

foto Peter van der Wilk - directeur Westland Accountancy

Peter van der Wilk - Voorzitter

  • Onderhouden contacten met Gemeenten
  • Onderhouden contacten met andere bedrijventerreinen
  • Structureel overleg met Gemeente, Politie en Bewakingsbedrijven            
  • Verkeersveiligheid/Bewaking
  • Verkeersinrichting
  • Ontwikkelen: “Leren en inspireren”

"Als adviseur voor het MKB wil ik opkomen voor de belangen van de bedrijven die op De Woerd gevestigd zijn. Dat is ook de prikkel voor mij geweest om voorzitter van BB De Woerd te worden. Op de eerste plaats blijft onze aandacht hierbij uitgaan naar een schoon en veilig terrein. Verder willen we ook nog meer gaan werken aan het verbeteren van de contacten met de ondernemers. Zijn er fricties, dan kun je als bestuur een bemiddelende rol spelen. Ook het samen optrekken met de gemeente blijft een speerpunt. We willen op de hoogte blijven van bestemmingsplannen en milieuzoneringen. Bedrijven die op De Woerd gevestigd zijn, mogen geen overlast veroorzaken. Daarnaast willen we de ondernemers op De Woerd in contact brengen met elkaar. Dan accepteer je niet alleen meer van elkaar, je ziet ook mogelijkheden om zaken met elkaar te doen."

Heb je vragen over de portefeuille van Peter van der Wilk? Stuur hem een e-mail of bel hem op het nummer 06 199 757 94.